Lemování dna – konečné tvarování

Lemování

Po vylisování vrchlíku bombírováním obdrží dno svůj konečný tvar zalemováním malého rádiusu. Při tom je materiál tvarován mezi dvěma rolnami tak, aby dno mohlo být svým rovným lemem připojeno k plášti nádrže.zpět