Slawinski a jeho politika prosazování jakosti

Jsme si vědomi toho, že úspěch našich produktů na trhu je bezprostředně spojen se spokojeností našich zákazníků. Proto je našim největším přáním komplexně plnit požadavky našich zákazníků ohledně kvality, dodržování termínů a úrovně cen.

Abychom splnili s tím spojené požadavky, implementujeme systém řízení kvality, který odpovídá nejrůznějším národním a mezinárodním normám. Naši pracovníci neustále pracují na dodržování a kontinuálním zdokonalování tohoto systému.

Certifikáty a osvědčení

Slawinského dna vyrobená s osvědčeními o zkoušce podle EN 10204:
Zkušební zpráva 2.2
Inspekční certifikát 3.1
Inspekční certifikát 3.2 (TÜV, LR, DNV, ...)

Slawinského dna ve svařovaném provedení vyrobená podle normy ASME:
Partial Data Report

Slawinského konstrukční součásti vyráběné bez výrobní a zkušební normy:
Zkušební zpráva

Dobře kvalifikovaní a angažovaní zaměstnanci zaručují kvalitu Slawinského

Slawinského kvalita znamená:

 • Dodržování všech předepsaných a dohodnutých výrobních a zkušebních specifikací
 • Kompletní dokumentaci provedených zkoušek jakosti
 • Žádné dodatečné práce na dodaných konstrukčních součástech
 • Dlouhá bezreklamační životnost všech konstrukčních součástí firmy Slawinski

Nedestruktivní zkoušky:

 • Optické zkoušky
 • Kontroly rozměrů
 • Zkoušky rentgenem
 • Zkoušky ultrazvukem
 • Kapilární penetrační zkoušky
 • Zkoušky magnetickým práškem
 • Spektografické zkoušky
 • Zkoušky tvrdost

Zkušební instituce: Fa. Ferrotest

Destruktivní zkoušky:

 • Zkoušky tahem, zkoušky ohybem a rázové vrubové zkoušky
 • Zkoušky makro a mikrostruktury
 • Zkoušky odolnosti proti korozi

Zkušební instituce: Zentrallabor Siegerland