Technické údaje

r1 ~ di
b = dle přání

da = di + 2b

Technické vysvětlivky


da = vnější průměr dna
di = vnitřní průměr dna
r1 = velký rádius
b = šíře okraje
h1 = výška válcového okraje
h2 = vnitřní výška klenutí
h3 = celková vnitřní výška dna
s = síla stěny